Werkgevers en werknemers in bouw zijn bang voor te hoge pensioenleeftijd

23 april 2019
De bouw- en industriesector kent het hoogste percentage werkgevers dat bang is dat werknemers het doorwerken tot de pensioenleeftijd niet volhouden. 55 procent is bang dat werknemers gezondheidsproblemen krijgen. In deze sector vrezen ook de meeste werknemers dat ze niet zo lang kunnen werken, meldt pensioendenktank Netspar donderdag.
Het gaat bij die laatste groep vooral om werknemers met een lange arbeidscarrière en een laag inkomen.
In de dienstensector maakt 40 procent van de werkgevers zich zorgen over mogelijke gezondheidsklachten van oudere werknemers. In de publieke sector is dat 35 procent.
Op de tweede plaats staat voor werkgevers de vrees dat mensen het werk lichamelijk niet volhouden tot de pensioenleeftijd. Ook hier loopt de bouw- en industriesector op kop met 47 procent van de werkgevers en volgen de diensten- en publieke sector met respectievelijk 26 en 25 procent van de werkgevers.
Gemiddeld maakt 40 procent van alle werknemers zich zorgen of ze het werk wel tot de pensioenleeftijd kunnen volhouden. Werknemers hebben gemiddeld een gewenste pensioenleeftijd van 63,4 jaar, terwijl ze pas 2,3 jaar later met pensioen kunnen (als ze 65,7 jaar oud zijn).
In de sector industrie- en bouw willen mensen gemiddeld het liefst rond hun 62e stoppen met werken, terwijl ze verwachten dat ze ruim 65 jaar oud zijn als ze daadwerkelijk kunnen stoppen. Bij deze sector is het gat tussen de gewenste en de werkelijke pensioenleeftijd het grootst.
Zzp’ers willen (of moeten) wel langer door
Veel zzp’ers zeggen juist wel langer door te willen werken. Zo’n 20 procent van de 45- tot 65-jarigen zegt langer te willen doorwerken na hun 67e jaar. Van de werknemers wil maar 3 procent dat.

Volgens Netspar is dat voor sommigen van hen financieel noodzakelijk. Tegelijkertijd denkt ook een deel het langer vol te houden vanwege de flexibele werkomstandigheden.

Bron: nu.nl