‘Ook seizoenarbeiders Noord-Limburg moeten vaccin krijgen’

15 mei 2021

De GGD Limburg-Noord wil seizoenarbeiders gaan vaccineren. Dat zegt directeur Jac Roijmans van de Veiligheidsregio Noord-Limburg.

Roijmans doet zijn uitspraken in het L1-programma AvondGasten. “Het RIVM wil werknemers die hier langer dan vier weken zijn gaan vaccineren. In Limburg-Noord hebben we er voor gekozen om met de uitzendbureaus, met de gemeenten, met de huisvesters, met de GGD om samen aan tafel te gaan zitten.”
Het vaccineren van de seizoensarbeiders start pas als het ministerie vindt dat er ruimte is in de vaccinatiestrategie.

Clusters
Seizoensarbeiders werken in Noord-Limburg vooral in de land- en tuinbouw. Voor het opbouwen van groepsimmuniteit is het belangrijk dat er geen clusters blijven bestaan van mensen die nauwelijks gevaccineerd zijn. Dat zou kunnen leiden tot blijvende uitbraken van besmettingen in die gemeenschappen, zelfs als het totale percentage gevaccineerden in Nederland hoog is. De aanpak van de GGD Limburg-Noord past bij de adviezen van de gedragsunit van het RIVM om mensen die sceptisch zijn over het vaccin zo persoonlijk mogelijk te benaderen. “We hebben natuurlijk verschillende groepen in Nederland, waar de vaccinatiebereidheid onderling veel verschilt”, zo vertelt Mariken Leurs, hoofd van de gedragsunit. “Die mensen moet je persoonlijk en dichtbij benaderen”.
Vaccinatiebereidheid
De bereidheid om zich te laten vaccineren ligt aanzienlijk lager onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, lager opgeleiden en mensen die weinig vertrouwen hebben in de overheid, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Haagse Hogeschool. “Daarom hebben we bij ons overleg een wethouder betrokken die de uitzendbranche goed kent. Met alle partijen willen we zo dicht mogelijk bij de mensen op de huid kruipen. Om ze te vinden, waar ze zitten, daar begint het natuurlijk mee. En om ze van de goede informatie te voorzien.
Wijkgericht werken
“De GGD’s zijn van origine goed in het wijkgericht werken.”, aldus Leurs. “Nu wordt vol ingezet op grote locaties om te vaccineren. Maar dit is een ander tak van sport. We we hebben natuurlijk hele grote groepen waar je op een andere manier mee moet communiceren, zoals laaggeletterden en mensen met een migratie-achtergrond.”