Nieuwe arbeidswet: Hoop voor oproepkrachten en payrollers?

22 mei 2019
Een vast contract en na een leven lang trouwe dienst een gouden horloge; de laatste jaren is de kans op zo’n vast en comfortabel dienstverband steeds kleiner. Tot deze week, want het aantal flexbanen nam voor het eerst in tien jaar af en er is een nieuwe arbeidswet in de maak. Is er reden voor optimisme bij flexwerkers?
De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans, die over twee weken in stemming gaat, moet zorgen voor meer balans tussen vast werk en flexwerk, want het aandeel werknemers met een vast dienstverband slinkt al jaren.
Het aantal werknemers met een flexcontract nam in de afgelopen jaren toe van ruim een miljoen in 2003 tot bijna twee miljoen in 2018.
Het debat over deze arbeidswet viel deze week samen met nieuws van het CBS: het aantal flexbanen nam in het eerste kwartaal van 2019 voor het eerst in tien jaar af, en het aantal vaste banen groeit. Het aantal flexbanen daalde met zevenduizend ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal vaste banen steeg met 189.000.
‘Bijna alle flexwerkers willen vast contract’
Een flexwerker werkt onder een tijdelijk contract, als uitzendkracht, voor een payrollbedrijf, als oproepkracht, of als zzp’er. Bijna allemaal tegen hun wil, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.
“Als je het aan werknemers vraagt, zegt verreweg het grootste deel behoefte te hebben aan een vast contract, en de flexibiliteit niet waardeert.”
De stijging van het aantal vaste contracten die het CBS deze week constateerde, zegt niets over de toekomst, zegt de econoom. “Het zegt alleen dat de arbeidsmarkt krap is en dat werkgevers moeite hebben personeel te vinden. Door een contract aan te bieden, wordt personeel makkelijker aangetrokken.”
Contracten zijn voor jonge hoogopgeleiden
Volgens Van Mulligen zij die nieuwe vaste contracten voor jonge mensen van onder de 35 of voor hoogopgeleiden met specifieke kennis in sectoren waar krapte is: de ICT, bouw en gezondheidszorg.
Voor de laagopgeleide of ongeschoolde medewerker die bijvoorbeeld op het land, als schoonmaker of in fabrieken werkt, is de situatie op z’n best gelijk gebleven, zegt Van Mulligen.
“Een flexibele werknemer is voor werkgevers erg plezierig, vanuit kostenoogpunt. In de arbeidsmarkt geldt niet dat die flexibiliteit van werknemers dan ook extra wordt beloond, zoals bij flexibele abonnementen. De flexmedewerker verdient minder en werkgevers steken minder geld in hun opleiding.”
Na dertien jaar ontslagen via de mail
Marc is zo’n ontevreden flexwerker. In de toeristische sector zijn er voor hem duizend anderen, weet hij. Marc werkte dertien jaar bij een grote reisorganisatie als reisleider. Niet in loondienst, maar via een payrollbedrijf.
“Ik brak mijn enkel tijdens een reis in China. Omdat het payrollbedrijf met een specifieke zorgverzekeraar werkt, kon ik maar bij één ziekenhuis in de regio terecht, anders zouden de kosten niet worden vergoed. Dat ziekenhuis bleek een abortuskliniek, en ik kreeg een slechte behandeling.”
Het contrast tussen een payrollmedewerker en iemand in loondienst bij Nederlandse touroperators is groot, zegt Marc. “Een collega in vaste dienst is verzekerd van werk, mag vaker zijn eigen reizen kiezen, heeft vaak een betere reisverzekering en tijd genoeg om zijn reizen voor te bereiden.”
Een angstcultuur onder flexwerkers
Na dertien jaar flexibel te hebben gewerkt bij de reisorganisatie, werd Marc met een mailtje ontslagen.
“Onder andere omdat ik Personeelszaken in de cc had gezet in de mailwisseling met de zorgverzekeraar. Ze vonden mijn toon te negatief. Er heerst echt een angstcultuur en iedereen op de payroll accepteert steeds meer. Als je te veel eisen gaat stellen, laat dit bedrijf doorschemeren dat ze wellicht in de toekomst met lokale gidsen gaan werken omdat het anders te duur wordt.”
De Wet arbeidsmarkt in balans wordt geen tovermiddel dat de problemen van alle flexwerkers oplost, zegt CBS-econoom Van Mulligen. “Dat wordt bepaald door de stand van de economie. Het beste advies om nu aan een vast contract te komen is scholing.”
Wat staat er in deze wet die over twee weken in stemming wordt genomen?
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een ontslagvergoeding, ook tijdens de proeftijd.
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
  • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten gaat van twee maanden naar vijf maanden.
  • De opeenvolging van tijdelijke contracten wordt verruimd.
  • Het wordt mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
  • Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn.
  • Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen en houden zij recht op loon als het werk wordt afgezegd.
  • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden.

Bron: nu.nl