Monteur WTB in Weert via Elan Recruitment

Bedrijfsprofiel

Startend nieuw bedrijf in de directe omgeving van Weert.

Functieprofiel

Het servicegericht uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, binnen de gestelde tijds- en kwaliteitsnormen, met een zeer sterk accent op onderhoudswerkzaamheden aan geheel nieuwe installaties binnen het carbonisatieproces.

Plaats in de organisatie

De monteur WTD rapporteert aan de operations manager. De operations manager maakt in overleg met de technische dienst afspraken over de te realiseren resultaten op de benoemde resultaatgebieden, evalueert en beoordeelt deze resultaten.

 Taakstelling

 • Verhelpt storingen aan complexe procesinstallaties, productiemachines en randapparatuur.
 • Voert volgens planning preventieve onderhoudstaken uit, zoals het controleren, reinigen enrepareren van installaties om problemen te ontdekken en te voorkomen.
 • Repareert, onderhoudt en reviseert machineonderdelen en stuurt externe monteurs aan.
 • Analyseert storingen en achterhaalt de oorzaak waarom installaties, apparatuur, onderdelen, etc. slecht of niet functioneren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de juiste test- en meetinstrumenten en gereedschappen.
 • Verricht bij- en afstellingen aan installaties, machines, defecte onderdelen etc.
 • Inspecteert systemen, installaties en onderdelen om risico’s en defecten tijdig vast te stellen en te achterhalen of aan normen en voorschriften wordt voldaan.
 • Zorgt voor het goed in orde houden en opruimen van de werklocaties.
 • Geeft in voorkomende gevallen ondersteuning aan mechanische en elektrotechnische collega onderhoudsmonteurs en/of andere afdelingen.
 • Neemt deel aan werkoverleg, draagt zorg voor werkvoorbereiding, het plannen van revisies en optimaliseren van preventief onderhoud volgens gedefinieerde onderhoud strategie.
 • Draagt bij aan correct beheer van gereedschappen en spare parts, die ten behoeve van de uitoefening van de functie ter beschikking staan.
 • Deelname aan consignatiedienst

Communicatie

 • Dagelijks overleg met mechanische en elektrotechnische collega monteurs, operations manager en werkvoorbereiding waarin de opgetreden storingen en uit te voeren werkzaamheden gezamenlijk worden besproken c.q. geanalyseerd.
 • Deelname aan het wekelijkse werkoverleg waarin verslag wordt gedaan van storingen, lopende zaken en eventuele acties.
 • Rapportage en advies aan ploegleiders, assistenten en operations manager over het functioneren van installaties en eventuele risico’s.

 

 

Wij vragen
 • MBO diploma WTB
 • Kennis en ervaring met onderhoudsprogramma’s en werkzaamheden in de procesindustrie.
 • Kennis van ATEX, solids en liquid handling.
 • Leergierig en bereidheid tot het volgen van cursussen.
 • Potentie om door te groeien naar leidinggevende rol.
 • Van belang zijn tevens de volgende competenties: respect, samenwerking, flexibiliteit, openheid, resultaatgerichtheid en discipline.
Wij bieden

Een vaste baan met een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse? Richt dan uw persoonlijk cv ovv vacaturetitel en plaatsnaam in een Word Document aan:

Elan Recruitment
Afdeling Recruitment
info@elanselect.nl
077-474 55 06

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt NIET op prijs gesteld!